Elektromagnetni Ventili

Odabirom vrednosti iz padajućih menija će se prikazati samo tipovi koji imaju te osobine, npr. ako odaberete priključak 1” samo će se prikazati tipovi koji imaju model ventila od 1”

Elektromagnetni ventil tip 99RM 2/2 NZ

 Tip 99RM je elektromagnetni ventil prvenstveno za paru za korišćenje u profesionalnim i veoma zahtevnim mestima. Ovaj model je inicijalno projektovan za sisteme za peglanje. Ceme, kao proizvođač, isporučuje ovaj model mnogim poznatim brendovima, proizvođačima opreme za peglanje(Veit...)

Elektromagnetni ventil TIP 85 2/2 NZ

Ventil serije 85 je najpovoljnije rešenje ventila od 1/2" sa punim protokom promera 12mm. Punjenje bazena, fontana, aplikacija zalivanja...

Elektromagnetni ventil TIP 88 2/2 NZ bistabilni

Indirektni bistabilni elektromagnetni ventil. Primenu nalazi u aplikacijama kada ventil ima konstantan pritisak na ulazu, a gde je važno da ventil ne bude pod konstantnim naponom. 

Elektromagnetni ventil za gas TIP MD24

Elektromagnetni ventil za zemni gas, metan, tečni naftni gas i vazduh. Posebno prilagođen i atestiran za primenu na gasnim rampama. 

Pages