Elektromagnetni Ventili

Odabirom vrednosti iz padajućih menija će se prikazati samo tipovi koji imaju te osobine, npr. ako odaberete priključak 1” samo će se prikazati tipovi koji imaju model ventila od 1”

Elektromagnetni ventil tip 99RM 2/2 NZ

 Type 99RM is solenoid valve for steam for use in professional and high demanding aplications. This model is initially designed for steam iron systems. Ceme, as manufaturer, delivers theese valves for many ironing equipment brands(Veit...)

Elektromagnetni ventil TIP 85 2/2 NZ

Ventil serije 85 je najpovoljnije rešenje ventila od 1/2" sa punim protokom promera 12mm. Punjenje bazena, fontana, aplikacija zalivanja...

Elektromagnetni ventil TIP 88 2/2 NZ bistabilni

Indirektni bistabilni elektromagnetni ventil. Primenu nalazi u aplikacijama kada ventil ima konstantan pritisak na ulazu, a gde je važno da ventil ne bude pod konstantnim naponom. 

Elektromagnetni ventil za gas TIP MD24

Elektromagnetni ventil za zemni gas, metan, tečni naftni gas i vazduh. Posebno prilagođen i atestiran za primenu na gasnim rampama. 

Pages